Erving Goffman i człowiek w teatrze życia codziennego

Erving Goffman

Erving Goffman

Teatr nie jest jedynie tekstem kultury ściśle powiązanym ze scenicznością oraz widowiskowością. Już William Szekspir porównywał życie ludzkie do teatru, w którym każdy ma do odegrania swoją, wyznaczoną rolę. We współczesnych naukach zajmujących się badaniem społeczeństwa, coraz częściej pojawiają się teorie porównujące życie społeczne właśnie do teatru.

Człowiek w teatrze życia

Jedną z najbardziej znanych teorii, wokół której koncentrują się współczesne analizy tego zjawiska, jest koncepcja „człowieka w teatrze życia codziennego”, zaproponowała przez amerykańskiego socjologa Ervinga Goffmana. W swojej książce, właśnie o takim tytule, badacz podjął się analizy społeczeństwa i ludzkich zachowań, porównując ludzi do grających wedle przygotowanych wcześniej ról i scenariuszy aktorów teatralnych. Teoria Goffmana twierdzi, że współżyjący ze sobą w społeczeństwie ludzie, nawet bardzo często nie zdając sobie z tego sprawy, kiedy zachowują się w interakcji z innymi członkami społeczeństwa wedle ściśle przygotowanych mechanizmów i ról. Z tego właśnie powodu metafora teatru stała się dla socjologa środkiem stylistycznym opisującym ludzie społeczeństwo i wszelkie zachodzące w nim i interakcje.

Teatr w życiu, czy życie w teatrze?

Erving Goffman za główną tezę swojej pracy przyjmuje fakt, że kiedy tylko jednostka znajduje się w otoczeniu innych osób, to radykalnie zmienia swoje zachowanie. Mówiąc innymi słowy, kiedy dochodzi do interakcji międzyludzkiej, to jej uczestnik niczym aktor przybierała odpowiednią do danej sytuacji „maskę” i zaczyna grać. Dlaczego? Cel jest prosty. „Aktor” chce aby widownia (czyli obecni w domniemanej sytuacji ludzie) postrzegała go zgodnie z swoimi oraz społecznymi oczekiwaniami.

W teorii Goffmana życie ludzkie zostaje porównane do przedstawienia teatralnego, rozgrywającego się w konkretnej i określonej przestrzeni. Istotny jest fakt, że każdy człowiek żyjący w społeczeństwie jest zarówno aktorem jak i widzem, zależnie od tego, jaką rolę pełni w konkretnej sytuacji interakcyjnej. Wybór masek, jakie można założyć jest naprawdę ogromny, albowiem to w jaką postać wcieli się dany aktor zależy tylko i wyłącznie od niego samego, charakteru sytuacji oraz oczekiwań widowni. Każdy aktor przed odegraniem swojej roli podejmuje pewnego rodzaju ryzyka, polegającego na tym, że widownia błędnie bądź zupełnie inaczej niż zakładający maskę to sobie wcześniej założył odczyta jego intencje. Należy bowiem pamiętać, że tak samo jak w teatrze, celem aktora jest zyskanie uznania i poparcia widowni, której pod żadnym pozorem nie można zawieść.

Kulisy życia aktora?

Oczywiście, tak samo jak w świecie teatru, tak i w życiu społecznym scena nie jest jedynym miejscem pracy aktorskiej.  Istotną rolę w teorii Ervina Goffmana zajmują również kulisy, czyli prywatne miejsce w przestrzeni aktora. Właśnie w owych kulisach aktor obmyśla strategię działania, przegląda dostępne maski i wymagane rekwizyty, a także ćwiczy swoją rolę. Zdaniem socjologa bowiem, aktor może podejść do prezentacji  swojej roli przed publicznością na dwa sposoby.

  1. Pierwsza postawa aktorska nazwana przez Ervina Goffmana „postawą szczerą”, zakłada całkowite utożsamianie się aktora z prezentowaną widowni rolą. Wówczas aktor nie oszukuje swoich współtowarzyszy interakcji, ale w pełni przyjmuje, iż wytworzona iluzja rzeczywistości jest naturalna i prawdziwa.
  2. Druga postawa aktorska nosi nazwą „postawy cynicznej”. W tym przypadku, prezentującemu swoją rolę publiczności aktorowi zależy tylko i wyłącznie na odegraniu postaci oraz osiągnięciu korzyści, dla których założył wymaganą do tej roli maskę.

Istotną rolę w naukowej koncepcji amerykańskiego socjologa odgrywa również scenografia, którą badacz określił mianem „fasady”. Owa fasada dzieli się na dekorację (czyli wszelkie rekwizyty sceny) oraz fasadę osobistą. Do fasady osobistej należy zaliczyć wszystkie środki wyrazu związane z osobą aktora. Tym samym więc w fasadzie osobistej jednostki znajduje się jej pozycja społeczna, płeć, wygląd, strój, wykształcenie piastowany urząd, wiek, mimika, czy używane przez daną postać gesty. Wszystkie te cechy mają bowiem wpływ na prezentacje aktora przez widownią oraz końcowy efekt jaką przyniesie odegrana rola.

O Autorze

Kocham Teatr.pl
Kocham Teatr.pl 44 Post

Kocham Teatr to portal dedykowany wszystkim miłośnikom sztuk teatralnych. Znajdziesz u Nas najnowsze wiadomości, ciekawostki, recenzje spektakli, ranking, kalendarz wydarzeń i wiele wiele więcej. Zapraszamy!

Zobacz również:

na co do teatru? 2 komentarze

„Lilla Weneda” w Teatrze Powszechnym. Warto?

Michał Zadara po raz kolejny zabrał się za interpretację klasyki polskiej literatury, a dokładnie klasyki polskiego romantyzmu – Lilla Weneda.

Repertuar 0 komentarzy

Czy spektakl Efekt to już komedia romantyczna czy jeszcze sztuka o depresji?

Efekt może i nie jest najlepszym spektaklem Agnieszki Glińskiej i strzelam, że z uwagi na niewielką dozę filozofowania, a także brak scen rozbieranych, pewnie nie przyciągnie uwagi warszawskiego salonu, ale… proponuję się nad nim pochylić, bo reżyserce udało się jedno: nienarzucenie widzowi swojego poglądu jako jedynego słusznego i pozostawienie wolnej przestrzeni do interpretacji. A to już dużo, bo dzięki temu możemy rozmawiać. Forma sztuki nie przerasta jej treści, a reżyseria Glińskiej jest nieprzesadzona i nienachlana.

Aktualności 0 komentarzy

Festiwal Konfrontacje Teatralne! Start już za 3 dni

Festiwal Konfrontacje Teatralne wyrasta z tradycji środowiska lubelskiego. Każdego roku staramy się prezentować dzieła teatralne powstałe w Lublinie bądź w jakiś stopniu dotykające problematyki naszego miasta. W tym roku Miasto

0 komentarzy

Bądź pierwszy i !

skomentuj tutaj!